Du visar för närvarande Ta tåget i Litauen

Ta tåget i Litauen

De som inte har egen bil brukar använda Baltikums väl utbyggda expressbussnät. Men i Litauen finns ett såväl modernt som bekvämt och billigt järnvägsnät. Dessutom är det som regel på tid.

De nya moderna tågen börjar bli inne, främst i en yngre generation och för smarta affärsresenärer. Snabbt, bekvämt och geografiskt i rätt riktning är tåget perfekt även för turisten och dessutom billigast.

Problemet med såväl järnvägs- som vägnätet i Baltikum är att det ockuperande Sovjetunionen byggde det i öst-västlig riktning, mest för att föra ut plundrade varor, medan behoven går i nord-sydriktning. Men i Litauen blir det rätt ändå, eftersom hamnstaden och bad- och naturområdena runt Klaipeda är i väster och huvudstaden Vilnius i sydost, med andrastaden Kaunas i princip mittemellan.

Resan Vilnius-Klaipeda tar lite drygt fyra timmar med ultramoderna tåg, bekvämt, tyst och nästan utan skenskarvsdunk. Maxhastigheten är idag 120, men spåren och tågen är byggda för 160, vilket skulle skära ned restiden till tre timmar. Bil och de många expressbussarna tar ungefär lika länge och vägnätet i Litauen är Baltikums bästa. Men idag är det betydligt billigare att ta tåget. Tidtabeller och bokning återfinns på nätet.

Tåg i Litauen

Snart kan du ta tåget Estland-Litauen

Det verkliga genombrottet räknar man med den nord-sydliga Rail Baltica från Warszawa och övriga kontinentala Europa till Tallinn, på västlig spårvidd, som kommer att passera Kaunas, som därmed blir en ny järnvägsknut mot de väst-östliga linjerna från Klaipeda och in från Vilnius med rysk spårvidd. För passagerare ska Rail Baltica hålla 240 km/tim och kortar därmed restiden Estland-Litauen väsentligt. Tidigast 2025 kan den stå klar. Den kan också knytas till Finland.

Det här är också politiskt mycket viktigt. Den sovjetiska ockupationsmakten drog spåren mer och mer från väst till öst och tömde de baltiska staterna på billiga råvaror. Nu förs järnvägsgeografin tillbaks till en variant av den Europalänk som tsardömets tidigt anlagda järnväg St Petersburg-Pskov-Daugavapils-Vilnius- Grodno-Warszawa utgjorde redan 1863. Men då var inte Estland med på järnvägskartan, Riga och Kaunas var två bibanor, den senare fortsatte till Königsberg, dagens ryssockuperade Kaliningrad. Det var en annan tid och i en annan värld.

Den nya Rail Baltica tränger sig upp längs den smala korridoren av polskt land som utgör Baltikums enda helt fria landgräns till kontinentala Europa. För även om samarbetet med de vitryska järnvägarna är utomordentligt, vill Baltikum ha en alternativ utväg och på köpet få del av västlig spårvidd.

[smartslider3 slider=”1″]

Hög punktlighet på bekväma tåg

Litauen har Baltikums bästa vägnät och bilen är en av de käraste ägodelarna. Därtill finns ett väl utbyggt nät av expressbussar. Så satsningen på passagerartåg har skett i viss motvind. Men idag har tåget blivit trendigt bland yngre och smarta affärsresenärer. Tågparken är fullt moderniserad och i första klass finns lädersäten och serveras en dubbelsmörgås, muffins, kaffe och mineralvatten inkluderat i priset på Klaipedalinjen t ex. Kaunas-Vilnius är tätt trafikerad till mycket lågt biljettpris på runt en timme med dubbeldäckade tåg. Men kanske framförallt, tågen går på tid i alla väder.

Men fortsatt går passagerartrafiken med ett lika stort minus som godstrafiken på plus.

Väntar nedläggningar eller prishöjningar?

-Vi arbetar med att få passagerartrafiken att växa och bli ännu attraktivare istället och inviger ny trafik Vilnius-Daugavapils i Lettland, berättar Mantas Dubauskas, Chief Communications Officer för Litauiska Järnvägarna. Priserna kan inte höjas nämnvärt, eftersom vi då tappar till buss- och bil. Idag är det bara en enda passagerarlinje som är lönsam och det är Vilnius-Minsk, där vi har den överlägset kortaste restiden jämfört med bil eller buss, genom snabb gränspassage. Den enda egna trafik vi lagt ned är passagerartågen till Moskva.

Litauen tag 5

Det plomberade tåget

Det statliga Litauiska järnvägsbolaget har 9000 anställda, 8700 vagnar och 200 lokomotiv. En udda företeelse på det Litauiska järnvägsnätet är också de plomberade ryska passagerartågen från och till Kaliningrad, som inte har någon annan väg till moder Ryssland. Litauen tar betalt och sköter viseringen ombord, medan tågen så långt det går ska rulla genom landet utan att stanna alls, övervakade av gränspolisen, värmekameror och ibland helikoptrar. Ingen ska kunna hoppa av. Hittills har man bara funnit några få illegala flyktingar och inga små gröna män.