Du visar för närvarande En flygskatt kan hindra BRA köpa grönare jetflygplan
Flottyrolja från USA kunde lätt ersättas med skogsavfall från Sverige.

En flygskatt kan hindra BRA köpa grönare jetflygplan

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Insider
  • Inlägget ändrades senast:10 september, 2020

En flygskatt innebär utökade totalutsläpp I Sverige. En satsning på biobränsle skulle däremot skynda på flygets klimatneutralitet och kunna skapa en industri och många arbetstillfällen i Sverige. Nu kan investeringarna i nya miljövänliga flygplan komma att stoppas

Svenska BRA har just utfört prov med sin nya ATR-72-600, med 45% biobränsle till bägge motorerna mellan Bromma och Umeå. Varje passagerare på den inte helt fullsatta flygningen släppte ut 45 gram koldioxid per kilometer, mindre än om passageraren tagit en Toyota Prius. Det här är ett utsläpp 65 procent lägre än om just det här planet flugits med vanligt bränsle.

I reala tal hade denna flygning en beläggning på 83% passagerare. Var och en flögs Bromma-Umeå på 7.7 liter bränsle. Även utan biobränsle drar en ATR-72-600  50 procent mindre bränsle än en Boeing 737-800 på Stockholm-Umeå.

För fransk-italienska ATR var det första biobränsleflygningen.

Grönt blev ännu grönare

-Inget turbopropflygplan i världen har lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp än ATR, sade Christian Scherer, CEO på ATR, delägt av Airbus. Biobränsle ger naturligtvis ännu långt bättre resultat. Dessutom är ATR tystast.

Det finns många ”alternativa fakta” som används av miljövänner för att överdriva det s k miljöhotet från flyget för att införa en flygskatt som inte kommer miljön till del på något sätt.

-Att vi inte betalar skatt och våra kostnader idag är rent nys, säger Christian Clemens CEO för BRA. Vi betalar med råge våra kostnader i form av avgifter till statliga Swedavia, som till stor del står för flygets infrastruktur, men ändå kan dela ut mer pengar i vinst till staten än privata företag kan drömma om. När man talar om att Bromma behövs för bostäder är det ju så att om landet kunde utveckla goda kommunikationer skulle inte Stockholm ha någon bostadskris och regionerna blomstra. Men därifrån du inte kan ta dig över dagen till huvudstaden, där sker inga nyinvesteringar. Vi har passagerare från Norrland, från Visby och Halmstad, Ängelholm som reser två-tre gånger per vecka med oss. De kommer att tvingas flytta till Stockholm om flygets miljöförbättringar inte kan fortsätta.

Nya Bombardier CS kan få vänta

Per G Braathen äger BRA och är minst sagt skeptisk till regeringens flygskatteförslag.

-Har du läst det? Det innehåller inte ett vettigt ord, utan är en ren plakateftergift till miljöpartiet och gör ingenting för miljön. Jag har alltså köpt nio ATR-72-600 under fjorton månader. Det innebär en stor miljöförbättring. När de ersätter Saab 2000 på Umeå minskar vi bränsleförbrukningen med 45 procent och koldioxidutsläppen med 65%. Men detta är en privat investering på två miljarder SEK. Tacken för detta är att vi kan få en flygskatt som kostar BRA 200 miljoner SEK om året. Den kan slås ut med hälften på passagerarna, medan bolaget, dvs jag ska stå för 100 miljoner. Det betyder att det byte av jetflotta vi står inför, från nuvarande RJ100 till nya bränsle-och utsläppssnålare samt dubbelt så tysta Bombardier CS-100 , med en flygskatt, försenas eller helt uteblir. Våra RJ-100 kan flyga flera år till. Jag har inte råd helt enkelt som privat investerare om vi inte får vettiga förutsättningar. Inrikesflyget har inte haft någon tillväxt på 15 år. Den enda tillväxt som skett är en 30 procents tillväxt av passagerare som bytt från Arlanda till Bromma och kan pendla och bo kvar på sina hemorter.

-Mot bakgrund av en flygskatt borde vi kanske behållit Saab 2000, säger Emma Sandsjö, BRA:s informationschef. Men vi vill visa att vi kan och våra kunder efterfrågar hållbarhet. Varför då en flygskatt som gör att vi inte kan fortsätta bli ännu hållbarare?

För miljöpartiet är det logiskt med flygskatt. Man vill minska flygandet. Men alternativen finns inte eller är betydligt orenare och en flygskatt slår undan benen ute i regionerna mot boende, näringsliv, investeringar och flyktingpolitik. Travel Insider skulle kunna säga att en flygskatt bokstavligt är en miljöförstörelse av stora mått, direkt och indirekt helt kontraproduktiv. Rena dyngan alltså.

Tåg kan inte ersätta flyg

Bara BRA har minskat sina utsläpp med 50 procent på tio år, utan hjälp från statskassan. Koldioxidutsläppen ska halveras till 2050, säger reglerna. BRA hade planerat vara klara med det 2022.

Nu kommer sannolikt fler flygbolag att tvingas behålla äldre flygplan och med glesare turer blir det mer biltrafik både i södra och norra Sverige. Inte ens ett snabbtåg avhjälper det. En av idéerna med det är ju att det inte stannar. Själva byggandet och bullret det åstadkommer har miljösiffror tåglobbyn mörkar så gott det går.

De jobb som tågbyggen ger kommer till stor del att ges till utländska underleverantörer. Om man vill skapa jobb är biobränsle producerat av skogsavfall rätt väg att gå. Det ger en inhemsk industri eller en finsk industri om vi inte snabbar på. Biobränslet kan tankas direkt i dagens motorer. Både Finland och Sverige har en kraftig nettotillväxt av skog varje år och det som skulle gå till biobränsle är skogsrester som idag inte alls används.

Svensk industri kan bli ledande

Varför tankar man då inte biobränsle redan idag?

Därför att det inte finns tillräckligt att få tag i och det är tre till fem gånger så dyrt. ATR-72:s första bioflygning gjordes på begagnad flottyrolja från USA:s hamburgerbarer.

Men såväl BRA som SAS är beredda att tanka biobränsle om staten kan ge en kick-start till de skogsföretag som alltmer fått upp ögonen för en tänkbar ny svensk industri, givetvis även för omfattande export. Hela flygindustrin skriker efter biobränsle. Priset beror på volym. Ju mer som produceras, desto billigare kommer det att bli.

Här vill flygbolagen ha ett samarbete med regeringen. Om flygskatten stoppas i papperskorgen.