Nyckelord: thailand

Förstå vart du åker innan du köper

Översiktsguide över Thailand

Det finns tre turistregioner och ett huvudutflyktsmål i Thailand.

Läs vidare

Priserna ännu behagligt låga

Bangkok - Stad i förvandling

Krisen är glömd. Priserna ännu behagligt låga för en svensk. Och här finns allt. Nu t o m ett fungerande kommunikationsmedel.

Läs vidare

Thailand ett visdomens exempel

Thailand - Förstå kulturen och undvik misstag

I en ond värld står Thailand som ett visdomens exempel på att man kan komma längre med tolerans än med intolerans. Thai betyder fri och här finns en hel filosofi bakom leendet.

Läs vidare