Reportage

Jan Ohlsson Prins Carl Philip, en av Strömmas många utflyktsfartyg i Stockholm. Det började som ett rederi för att rädda äldre ångbåtar, men är nu en storspelare inom sightseeing inte bara i Stockholm och i fjällen, utan nu också i Danmark.Foto: Jan Ohlsson

Strömma nu stora på både buss och båt i Danmark

Strömma tar täten i Köpenhamn

Strömma Turism & Sjöfart förstärker verksamheten i Norden ytterligare genom att förvärva danska Vikingbus A/S, Köpenhamns marknadsledande bussbolag för sightseeing och beställningstrafik. Strömma är i dagsläget marknadsledande för rundturer med båtar och bussar i Sverige.

Läs vidare
Jan Ohlsson Sveriges attraktionskraft bara ökar. Potentialen för ekonomi, sysselsättning och intäkter är den största i exportindustrin. Här Bohuslän, ännu relativt okänt.Foto: Jan Ohlsson

Sverige nästan ikapp Grekland som turistland

Turismens värde växer

Intäkterna från utländsk turism i Sverige fortsätter att öka och Sverige behåller sin stabila position bland Europas länder. Det visar UNWTO:s färska rapport över världens starkaste turismekonomier 2010. Sverige ligger på en tiondeplats strax bakom Grekland och före länder som Portugal och Kroatien. Sverige är också marknadsledande i Norden.

Läs vidare
Jan Ohlsson Flamingos flockas vintertid i Larnacas saltsjö. En del tjuvskjuts. Romarna lär ha haft smak för flamingotunga.Foto: Jan Ohlsson

Tjuvjakt hotar många fågelarter

Hårda straff avskräcker inte

(TRAVEL INSIDER) Nu vill myndigheterna på Cypern ta itu med hårdhandskarna mot den illegala fågeljakten. Men utan brett folkligt stöd kommer det sannolikt inte att lyckas.

Läs vidare
Jan Ohlsson Varför betala mer för nånting sämre, undrar ryssarna och delar på en glass. Grekerna fortsätter spendera och klaga.Foto: Jan Ohlsson

Elektroniskt visa gav +53 procent

Enklare visum succé för Cypern

Cypern har lyckats öka sommarturismen från Ryssland med 53 procent och de utgör nu den största turistgruppen på ön. Marknadsföring under fem år och förenklade visumbestämmelser tillskrivs framgången

Läs vidare
Jan Ohlsson Det är inte längre översvämningar, utan torrläggning som hotar lagunen och därmed Venedig.Foto: Jan Ohlsson

Lagunen skadas av båttrafiken

Turister knäcker Venedig

Turister är numera det största miljöhotet mot Venedig. Redan 1988 räknade man fram att Venedig nog kunde klara 33 000 besökare per dag. Idag besöks staden genomsnittligen av nästan det dubbla, 59 000. Kryssningsfartyg hör till de värsta hoten.

JAN OHLSSON Det råder en ödesmättad stämning i AtenFoto: JAN OHLSSON

Att såga av den gren man sitter på

Generalstrejk slår hårt mot turister

(TRAVEL INSIDER) Turismen till Grekland såg ut att kunna gynnas, om än tillfälligt, av en avvaktande hållning mot resmål som Tunisien och Egypten. Men nu slår den grekiska oron mot en av Greklands sista inkomstkällor.

Läs vidare
Jan Ohlsson En våg av turister har återkommit. Men för hur länge?Foto: Jan Ohlsson

Grekiska krisen blir djup och lång

Resandet i Europa kommer att påverkas

Grekland har en lysande turistsommar i skuggan av den finansiella kollapsen. Men det kan vara lugnet före stormen. Brister i infrastruktur, dålig service och höga priser riskerar jaga bort turisterna igen. Krisen riskerar också göra det svårare att genomföra nödvändiga förbättringar. Hela Europas resande riskerar dessutom att påverkas i svallvågorna av Medelhavskrisen.

Läs vidare